INNE USŁUGI
 
  1. doradztwo księgowe i podatkowe
  2. przeglądy ksiąg rachunkowych
  3. opracowywanie „polityki” rachunkowości
  4. wycena przedsiębiorstw
  5. usługi biegłych rewidentów z zakresu kodeksu spółek handlowych
  6. analizy finansowe przedsiębiorstw
  7. audyt programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  8. kontrola nakładu i dystrybucji prasy
  9. działalność szkoleniowa z zakresu rachunkowości i podatków