USŁUGI KSIĘGOWE

Od początku naszej działalności prowadzimy
pełen zakres usług księgowych dla firm.
 


Nasza oferta obejmuje:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
    oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
  • obsługę spraw kadrowo-płacowych
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i NBP
  • bieżące raportowanie na temat wyników finansowych oraz sytuacji majątkowo-finansowej


Księgi rachunkowe prowadzimy zarówno w naszej siedzibie, jak i u Klienta.

Zajmujemy się również nadzorem nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, opracowywaniem zakładowych planów kont oraz doradztwem w zakresie
organizacji rachunkowości.