Rewident Sp. z o.o. jest spółką audytorską założoną w 2001 roku.
Podmiot jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa pod nr KRS 28873 i posiada REGON 356322104.
 

Na mocy decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 402/4/29/2001 z dnia
4 września 2001 roku otrzymaliśmy uprawnienia do badania sprawozdań finansowych
i uzyskaliśmy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2583.


Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.